مادر کیست؟

به نام وجودی که تمام وجود اوست

 

مــــــــــــادر

 

شروع میکنم برگ دیگری از برگهای زندگی را این بار شروع میکنم

 

با نام مقدس مادر هر چند وجودمو را بکار می گیرم ولی نمی توانم به تصویر کشم

    مادر کیست؟

    مادر مهر است محبت است مادر ایثار است

 مادر از خود گذشتن است

 مادر وفای به عهد است مادر تمام وجود است

 

مادر فداکار است مادر مهربانست مادر ماندن است مادر عزیز است

 

مادر امید است مادر زند گیست مادر سر چشمه زلال پاکی هست مادر ….

 

ایا این کلمه میتواند معنی مادر را رقم بزند نه هرگز مادر 

 

 نمیشود توصیف کرد اصلا قلم جرات ندارد که شروع کند

 

مادر راکاغذ نمیتواند در خود جرات نگه داشتن اسم مادر را داشته باشد

 

 مادر را توصیف کنید بروید سراغ گل یاس یروید سراغ مادر مادری

 

که تمام دنیا شرمند اوست مفهوم خلقت هست مادری

 

 که چون محمد بزرگش کرد مادری

 

که تمام دنیا تا اخر زمان اسمش را خواهد داشت مادری

 

که اسمش زینت عالم هستیست مادری که مرضیه هست مادری

 

که کوثر را معنی بخشید مادری که …….

 

فرزندانی چون حسن و حسین ارزش مادر را بیان میکنند

 

مادر دوست دارم

 

 با تو بمانم با تو زندگی کنم و با تو بمیرم مادر تو در قلب تمام فرندان هستی 

 

 و زمزمه های مادر را دوست داشتم دارم در دلت بدم غم های تو مال من

 

و میگویم مادر و پدر عزیز همیشه با من بمان و در قلب ما باش

 

 حتی اگر در بهشت باشید

 

در وجود ما خواهید بود

 

واینکه با تمام وجود بگو دوست دارم مادر

|+| نوشته شده توسط حسین بختیاری در سه شنبه نوزدهم تیر ۱۳۸۶  |
 
 
بالا